Çalışma İlkelerimiz

Büromuz aşağıdaki ilke ve esaslara uygun olarak müvekkillerine hizmet vermektedir:
 
• Avukatlık Kanunu genel ilke ve politikaları kapsamında, avukatlık meslek ahlakı ve gereklerine uygun bir biçimde, müvekkil hak ve menfaatlerini koruma ve sağlamak.
• Avukatlık sır saklama prensiplerine, Şirketi temsil gereklerine titizlikle uymak.
• Müvekkil gözetim ve istekleri doğrultusunda hareket etmek.
• İlke olarak büromuzda ancak müvekkil ve birimlerinin istemi veya gereği halinde müvekkil ve ilgili birimlerinde çalışmak ve iş takibinde bulunmak.
• Mevzuat ve usul hükümlerine uygun biçimde, ihmal ve hatadan ari olarak, en kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik etkin ve verimli bir şekilde çalışmak.

Büromuz, üstlendiği iş ile ilgili olarak müvekkilimizin ilgili birimleri ile devamlı temasta olarak, bilgi akışı sağlayarak, ayrıca kendisine bildirilecek dönemlerde ve usulde, periyodik yazılı raporlar düzenleyerek müvekkilimizin ilgili birimlerine göndermektedir.