ASR HUKUK DANIŞMANLIK

Uzmanlık Alanlarımız

Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar Hukuku

Uluslararası ticaret ve yatırım alanlarına dair ülkemizde Türkiye’nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında hukuki olarak dinamik ve güncel bir mevzuat uygulanmaktadır. Türkiye’nin üye olduğu ve güncel olarak yürürlükte olan 74 tane uluslararası yatırım anlaşması bulunmaktadır. Üye ülkelerin uluslararası ticarette anlaşması hususunda belirlenen esasları ihlal eden diğer üye ülkelere karşı uygulayabileceği telafi edici önlemler, sübvansiyon ve anti-dumping ile tedbirler alma haklarını koruyabileceği ticari durumlarla
alakalı bu hukuk dalı uygulanmaktadır. Bu bağlamdan doğan uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası tahkim yolu seçilmektedir.


Tahkim kurullarına başvuru süreçleri, tahkim sürecine hazırlanılması ve yatırımcının taraf devlet ile arasındaki sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ASR Hukuk & Danışmanlık Büromuzdaki tecrübeli ve alanında uzman avukatlar ile sizlere, danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.

Hızlı İletişim Formu

(0212) 352 52 32

Hemen İletişime Geç!